Life trainer

”Când știți în loc să aveți îndoieli, veți căpăta capacitatea necesară pentru a vă atinge scopul.” – Dr. Wayne W. Dyer

Activitatea unui antrenor de viață constă într-un tip de consultanță predominant pragmatică și dirijată către succes și dezvoltare.

Spre deosebire de consilierea pentru dezvoltare personală, care implică un proces amplu de autocunoaștere și o perioadă deschisă ca durată de intervenție, acest tip de consultanță vizează atingerea, în plan personal sau profesional, a unui obiectiv:

 • Specific – răspunde clar la întrebarea ”Ce anume doresc să obțin?”
 • Măsurabil – conține un indicator de progres
 • Accesibil – poate fi atins cu capacitatea și resursele disponibile
 • Relevant – contribuie în mod esențial la atingerea unui obiectiv mai mare, vizează un anumit impact
 • încadrat în Timp – este stabilită clar perioada în care obiectivul va fi îndeplinit

În cadrul unor sedințe private se analizează obiectivul propus și se identifică un plan de acțiune care se poate pune imediat în aplicare.  Pe parcursul desfășurării planului se monitorizează progresul și se fac eventualele ajustări necesare până la obținerea rezultatului dorit.

Se poate lucra pe obiective concrete alese din domenii diverse precum:

 • eliminarea blocajelor
 • înțelegerea și acceptarea emoțiilor
 • comunicare și ascultare
 • depășirea fricilor
 • gestionarea stresului
 • gestionarea furiei
 • relații de cuplu
 • partenerul ideal
 • îmbunătățirea performanțelor profesionale
 • antreprenoriat

Această formă de antrenament se adresează persoanelor motivate să preia frâiele vieții în propriile mâini și conștiente că obiectivele mărețe se ating prin acțiune intenționată.

Start typing and press Enter to search